Khởi hành từ: TP. Hồ Chí Minh

Địa điểm đến: Bali, Indonesia

Lịch trình: 5 ngày 4 đêm

Khởi hành: 26/01/2023

14,690,000
Địa điểm đến

Địa điểm khởi hành

Khoảng giá tour

Thời gian

Khởi hành từ: TP. Hồ Chí Minh

Địa điểm đến: Đảo Bali

Lịch trình: 4 ngày 3 đêm

Khởi hành: 02/12 -16/12 – 22/01/2023 – 23/01/2023 – 24/01/2023

Xem thêm thông tin khuyến mãi tại lịch trình tour

16,490,000
Địa điểm đến

Địa điểm khởi hành

Khoảng giá tour

,

Thời gian

-22%

Khởi hành từ: Hà Nội

Địa điểm đến: Đảo Bali, Indonesia

Lịch trình: 5 ngày 4 đêm

Khởi hành: 23/0124/01 – 31/01

13,990,000
Địa điểm đến

Địa điểm khởi hành

Khoảng giá tour

Thời gian


Gọi điện ngay