Thứ ba: Có thể nói, Hà Giang rộn ràng nhất cứ vào tháng 10 – tháng 11 hàng năm. Đây là lúc loài cây Tam giác mạch – một loại lương thực của đồng bào dân tộc Hà Giang – sẽ nở hoa. Những cánh đồng hoa Tam giác mạch Hà Giang bạt ngàn khoe sắc hồng, sắc trắng, sắc tím vô cùng đẹp.